پلمپ دفاتر چیست؟

    منظور از پلمپ دفاتر یا به تعبیر دقیق‌تر پلمب دفاتر ، مهر و شماره‌گذاری دفاتر می باشد. بعد از ثبت درخواست پلمپ دفاتر ، تمام صفحات شماره‌گذاری شده و سپس ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها می شوند.

    پلمپ دفاتر

    در دفاتر کسب و کارهای ثبت شده از جمله شرکت ها، ادارات ، موسسات و... شماره ثبت آن کسب و کار نیز ثبت می شود.

    لازم بذکر است با توجه به تخصصی بودن موضوع پلمپ دفاتر و احتمال بوجود آمدن مشکلات بزرگ مالی در صورت آشنا نبودن به پیچ و خم های این امر ، پیشنهاد می کنیم کلیه امور مربوط به پلمپ دفاتر خود را به تیم متخصصان مجرب ما بسپارید تا همیشه قبل از اتمام زمان قانونی ، موفق به تکمیل پلمپ دفاتر خود شوید.

    منبع : وبسایت ثبت شرکت